ABOUT US
 อ.วราลักษณ์ สมัญญากุล
(ครูแอน)
 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อิมเมจ พาวเวอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่ปรึกษาภาพลักษณ์และพัฒนาศักยภาพบุคคล
 
เราคือผู้นำการฝึกอบรม
ด้านบุคลิกภาพ อบรมการพูด
และการสื่อสารในองค์กรแนวใหม่
ที่ผสานศาสตร์ด้านจิตวิทยามนุษย์
เพื่อให้ผู้อบรมได้เห็นตัวตนในระดับลึก
เพิ่มศักยภาพในการทำงานและ
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                      

OUR CLIENTS
เราได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทชั้นนำของโลกและในประเทศ  

 

 

 

TRAINER / CONSULTANT

ดำเนินการอบรมโดย อ.วราลักษณ์ สมัญญากุล (ครูแอน) วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ มากมาย

มีประสบการณ์ด้านสายงานขายมากว่า 20 ปี และได้ Certified การเป็น IMAGE COACH ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพของ Image Coaching Limited Partnership หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากประเทศอังกฤษ อเมริกา และ แคนาดา ผนวกกับ Certified การโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก และการโค้ชแบบทรงพลังด้วยไพ่แห่งชีวิต จาก THAILAND COACHING INSTITUTE (ได้รับการรับรองจาก INTERNATIONAL COACH FEDERATION)

 

ติดตามผลงานและแรงบันดาลใจได้ที่

 

บรรยากาศการอบรม

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

ทำไมเราถึงแตกต่าง?

• เราเป็นรายแรกในไทย ที่นำศาสตร์ภาพลักษณ์มาผนวกเข้ากับศาสตร์ด้านจิตวิทยามนุษย์ และอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ทั้งด้านการให้คำแนะนำภาพลักษณ์แบบองค์รวม ที่เน้นดึงพลังศักยภาพ (ที่ซ่อนเร้น) จากภายใน เพื่อส่งผ่าน เป็นการแสดงออกภายนอก พร้อมทั้งอยู่ในวงการธุรกิจเสื้อผ้า (เป็นเจ้าของแบรนด์) มากว่า 11 ปีจึงเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์การแต่งกายเพื่อดึงพลัง ความมั่นใจอย่างมืออาชีพได้ลึกซึ้ง

• เราเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในทุกหลักสูตร โดยจะ "ประยุกต์มาจากผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริง ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด"

• การนำจิตวิทยามาใช้ร่วมกับการสื่อสาร คือ ศาสตร์ที่สถาบันให้ความสำคัญ และผู้อบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า " สนุก เข้าใจง่าย และได้ประโยชน์กับชีวิตตัวเอง และการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น "

• หลักสูตรของเรา ได้รับการการันตีจากผู้อบรมว่า หลังจากที่เรียนไปแล้ว สามารถนำไปใช้จริงได้

• หลักสูตรของเรา ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศมากมาย

• ราคาหลักสูตรสมเหตุผล และสิ่งที่องค์กร-ผู้อบรมได้รับหลังจากจบคลาส คุ้มค่าเกินราคาอย่างแน่นอน

OUR CLASSES
คลาสเรียนของเรา

 

COURSE OVERVIEW

หลักสูตรทั้งหมด

 

 

 

UPCOMING CLASSES

คลาสที่กำลังจะถึงเร็วๆนี้ (สำหรับบุคคลทั่วไป)


ช่องทางการแลกเปลี่ยนมุมมอง & แรงบันดาลใจ