ประวัติการทำงาน

 • วิทยากรด้าน "การสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาบุคลิกภาพ" ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ 
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดและส่วนการผลิตให้กับธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า
 • ฝ่ายขายและการตลาด สายงาน Event & PR.Organizer - Sonix Youth 1999 Co.,Ltd  ดูแลลูกค้า เช่น CPN, TRUE, Unilever, Cotton USA.
 • ฝ่ายขายและการตลาด สายงาน Television Agency - Sonix Youth 1999 Co.,Ltd ดูแลลูกค้า เช่น บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 • ฝ่ายขายและการตลาด สายงาน Event Organizer : Prezentia Co.,Ltd ดูแลลูกค้า เช่น กลุ่มรถยนต์ Mazda, Toyota
 • ฝ่ายขายและการตลาด สายงาน Media, Advertising & Publishing Agency Movement Co.,Ltd.
 • ที่ปรึกษาการวางแผนงานให้หน่วยงานภาครัฐบาล คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เกียรตินิยมเหรียญทอง นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาประชาสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาโฆษณา และประชาสัมพันธ์
 • Certificate in General English, Embassy CES, Brisbane, Australia
 • Public Relations in crisis situation Course
 • Community Relations Conferences
 • Advertising Strategy Training Course
 • Traditional Media Course

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

และการรับรองจากสถาบันต่างๆ