BLOG

        ปัญหาที่มักพบบ่อยๆ คือ เราแต่งตัว สร้างภาพลักษณ์ของเราให้เป็นอีกอย่าง แต่คนเห็นตัดสินเราเป็นอีกอย่างไปซะได้ เช่น  ลุคที่แสดงออกอยากให้ดูอ่อนหวานน่ารัก แต่คนมองตัดสินว่าเราดูไม่มืออาชีพ หรือเราพยายามแสดงออกในลุคเรียบร้อย  แต่คนมองกลับมองว่าเราไม่แอคทีฟไม่มีความคิดสร้างสรรค์, อยากได้ลุคสาวมั่น แต่คนอื่นมองว่าเราแรงไม่กล้าคุยด้วย ฯลฯ

วิธีแก้ไขง่ายๆ คือ

1. ตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราอยากเป็นอยากประสบความสำเร็จก่อน

2. เรียนรู้สไตล์ที่ซ่อนอยู่ในตัวจริงๆ (Style Analysis) และนำตัวตนของเราตรงนั้น มาปรับใช้กับสิ่งที่เราจะเป็น

3. ต้องรู้ว่าตัวเองมีรูปร่างอย่างไร ใส่ชุดแบบไหนแล้วเสริมบุคลิกให้ดูดีขึ้น หรือชุดไหนที่ดึงให้เราดูแย่ลง  

        เมื่อภาพลักษณ์ภายนอกและการแต่งตัวใช่ และเป้าหมายชัดเจน การแสดงออกต่างๆ ของเรา กับการประเมินผล จากสายตาคนอื่น มักจะคลาดเคลื่อนน้อยมาก และเป็นภาพเดียวกันมากขึ้น พูดง่ายๆ คือ สาร ที่ผู้ส่งสาร กับผู้รับสารได้รับ"เป็นสารเดียวกัน 

        มาถึงตรงนี้ ความสำเร็จและเป้าหมายที่วางไว้ก็อยู่ไม่ไกล What your image says today will tell your tomorrow.