In-House Training : Happy Mind Happy Work

หลักสูตร Inhouse training ที่เน้นสร้างองค์กรแห่งความสุข ปรับการสื่อสารในองค์กร
แก้ไขปัญหาในองค์กรลดความขัดแย้ง ลดช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap)
เข้าใจความต่าง ปรับจูนความเข้าใจของคนในองค์กร

 

 

เพราะสังคมปัจจุบัน ทำให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปและอาจรวมถึงความสุขที่ลดลง ความแตกต่างและ การสื่อสารภายในองค์กร ที่ไม่เข้าใจระหว่างกัน อาจทำให้บางคนถึงขนาด "หมดไฟในการทำงาน และการใช้ชีวิต" ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลแค่ตัวเราแต่อาจส่งผลกระทบกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้องและคนใกล้ตัวโดยที่เราไม่ตั้งใจ

หลักสูตร "HAPPY MIND HAPPY WORK" เป็น Team Building ( ทีมบิวดิ้ง ) รูปแบบใหม่ ที่เหมาะกับการ แก้ไขปัญหาในองค์กร  เพื่อเพิ่มความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันแบบยั่งยืน

โดยเราเชื่อว่า ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรต้องไม่จบเพียงแค่การเล่นเกมส์สนุกๆ เท่านั้น เพราะหากเราไม่เข้าใจความแตกต่างของเพื่อนร่วมงานในระดับลึก เมื่อกลับเข้าออฟฟิศมาทำงานร่วมกัน "ความแตกต่าง (ที่เราไม่เข้าใจ) ก็ยังจะสร้างความแตกแยกได้เสมอ" 

คอร์สอบรม องค์กร หลักสูตร "Happy Mind Happy Work" จึงเน้นเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรทุกระดับ ด้วยการเริ่มจากสร้างความสุขภายในใจ เรียนรู้ตัวตนระดับลึก เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความศรัทธาในศักยภาพของตัวเองมากขึ้น พร้อมเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะช่วยสร้างทีมเวิร์คให้แข็งแกร่งแบบยั่งยืนยิ่งขึ้น
 

 " คุณไม่สามารถลดความขัดแย้งในองค์กรได้ ถ้าคุณยังขัดแย้งภายในตัวเอง "


วัตถุประสงค์หลักสูตร

 

1. เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จักตัวเอง และวางเป้าหมายทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการปรับกรอบความคิด (Mind Set) 
2. เพื่อให้เกิดความเคารพ เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ซึ่งช่วยในเรื่องเพิ่มความมั่นใจ และขยายขีดศักยภาพในตัวเอง
3. เพื่อให้ผู้อบรมได้วิเคราะห์เรียนรู้พฤติกรรมตัวตนของตัวเองที่ชัดเจน เพื่อนำมาปรับใช้กับการสื่อสารภายในองค์กร และระหว่างบุคคล
4. เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและเพิ่มความสุขในการทำงาน
5. เพื่อปรับมุมมอง ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ให้เป็นด้านบวกมากขึ้น (Positive Thinking)
6. เพื่อเคารพความต่างของกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ในองค์กรและทีมงาน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 20% + ทำแบบทดสอบวิเคราะห์ 10% + ฝึกปฏิบัติจริง (เวิร์คช็อป) 70%

 

หัวข้อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างพลังแห่งความสุข

• Mindset  for Goal : กำหนดทิศทางแห่งความสำเร็จเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกัน

• Happy Mind รักษาใจให้มีความสุข คิดบวก และเคารพตัวเองอยู่เสมอ

• รู้จักตนเองและผู้อื่นให้มากขึ้น ด้วยทฤษฎีและเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อนำมาออกแบบการสื่อสารระหว่างกันและใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข

• Positive Word คำพูดคิดบวก

• การเปิดใจเพื่อนร่วมงานและคู่สื่อสาร โดยใช้ทฤษฎี Rapport Technic

• Happy Team Work : เวิร์คช็อปเพื่อสร้างทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง ปรับทัศนคติ คิดบวก เพื่อสร้างสุขในการทำงาน

 

ผลลัพธ์ที่ได้รับหลังจบคลาสเทรนนิ่งและเวิร์คช็อป

 - ผู้อบรมจะได้ค้นพบพลังและศักยภาพในตัวเอง เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-  รู้จักตัวเอง และเรียนรู้ เข้าใจผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น

- เคารพตัวเอง และเคารพผู้อื่น

- มีเป้าหมายในการทำงานชัดเจน และมั่นใจในการทำงานมากขึ้น

- มีมุมมองการใช้ชีวิตและทำงานในด้านบวกมากขึ้น

- รู้จักวิธีการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงใจและสร้างความสุข

- มีทีมเวิร์คที่แน่นแฟ้นและทรงพลังแบบยั่งยืน

 

หมายเหตุ : หัวข้อและเนื้อหาอาจมีการปรับให้ตรงความต้องการและเป้าหมายของบริษัท/องค์กรได้ตามความเหมาะสม

 

สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

-ผู้ช่วยวิทยากร / เช็คคิวสอน คุณธนพร ค้าเจริญ (อ้วน) มือถือ 099-456-3224

-โดยตรงกับวิทยากร อาจารย์วราลักษณ์ สมัญญากุล (ครูแอน) มือถือ 093-996-4165 

E-mail : imagepowerconsultant@gmail.com

Line : @valalak_imagepower (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ) 

 

ประวัติวิทยากรและผลงานตัวอย่างบรรยากาศการสอน
 

  
การสื่อสารในองค์กร , การสื่อสารภายในองค์กร , คอร์สอบรม องค์กร , หลักสูตรการแจรจา , หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร , แก้ไขปัญหาในองค์กร

 

Visitors: 46,622