IN-HOUSE TRAINING : ผู้นำ 4 ทิศ บริหารให้ตรงจุด สื่อสารให้ตรงใจ

 

พนพนักงานในองค์กร เปรียบเสมือนหัวใจหลักของธุรกิจ ดังนั้นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ

ของพนักงาน จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต่างใส่ใจ 

"ผู้นำ 4 ทิศ" หลักสูตรอบรม หัวหน้างานและพนักงานที่พร้อมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ

เป็นศาสตร์จิตวิทยาในการเข้าถึง (เข้าใจ) คนทุกประเภท ถือเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้
ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใด 

โดยเฉพาะระดับผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างพลังและเสริมทีม

ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้อบรมได้วิเคราะห์ตัวเองถึงอุปนิสัยในระดับลึก และเรียนรู้ข้อดี-ข้อควรปรับปรุง ในการทำงานมากขึ้น

2.เพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร จากการเรียนรู้บุคลิก นิสัยใจคอ และพฤติกรรมของเพื่อน-ทีมงานแต่ละคน ซึ่งจะนำไปสู่การมีทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง 

3.เพื่อเพิ่มความมั่นใจ สร้างภาวะผู้นำ รู้แนวทางในการพัฒนาตัวเอง และขยายขีดศักยภาพมากขึ้น

4.เพื่อให้ผู้อบรมได้วิเคราะห์เรียนรู้พฤติกรรมตัวตนของผู้อื่นที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถออกแบบการสื่อสาร และการแสดงออกให้เหมาะสมตรงใจคู่สื่อสาร 

5.เพื่อให้ผู้อบรม สามารถวางแผนการมอบหมายงานในทีมได้ดีและเหมาะสมขึ้น

 

ผู้เข้าอบรม

•ระดับลูกทีม จนถึงหัวหน้าทีม ผู้จัดการสายงาน และผู้บริหาร

 

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎี 40% + ทำแบบทดสอบวิเคราะห์ 10% + ฝึกปฏิบัติจริง (เวิร์คช็อป) 50%

 

หัวข้อการอบรม

MODULE 1 > เข้าใจความต่างแห่ง GENERATION

•ลักษณะและเป้าหมายของแต่ละ Generation

•ความแตกต่างของมุมมอง

•แอคชั่นยังไงให้ตรงใจคนแต่ละ Generation

 

MODULE 2 > เรียนรู้ตัวตน 

•วิเคราะห์ตนเองในมุมของเราและมุมมองคนอื่น

•คุณเป็นผู้นำลักษณะใด

•ผ่าบุคลิก ความคิด และพฤติกรรมของผู้นำแต่ละแบบ

•ทำอย่างไรจะเป็นผู้นำ 4 ทิศ

 

MODULE 3 > เรียนรู้และเข้าใจคนอื่น 

•วิเคราะห์พฤติกรรมคนในทีม

•ทฤษฎีพวกเดียวกัน

•ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายร่วมกัน

 

MODULE 4 > สื่อสารอย่างไรให้คนฟัง คนเชื่อ และร่วมมือ

•Deep Listening เงียบให้ได้งาน สื่อสารให้ได้ใจ เทคนิคสร้างทีมแข็งแกร่งเป็นอันเดียวกัน 

•ผู้นำกับการโน้มน้าว

•สร้างวัฒนธรรมทีมงานให้มีความสุขร่วมกันแบบยั่งยืน

 

ประโยชน์ที่องค์กรและผู้อบรมจะได้รับ 

-รู้จักตนเองมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

-ความขัดแย้งในองค์กรลดลง เพราะได้เรียนรู้ทีมงานและวิเคราะห์คู่สื่อสารได้มากขึ้น

-ผู้อบรมมี ภาวะผู้นำ มากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นและเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนร่วมงาน และคนในทีมได้

-อ่านบุคลิก นิสัยของคู่สนทนาในเบื้องต้นออก

-สร้างทีมงาน และวัฒนธรรมทีมให้แข็งแกร่ง

 


สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

-ผู้ช่วยวิทยากร คุณธนพร ค้าเจริญ (อ้วน) มือถือ 099-456-3224

-โดยตรงกับวิทยากร อาจารย์วราลักษณ์ สมัญญากุล มือถือ 093-996-4165 
- Line : @valalak_imagepower (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)

 
หลักสูตร อบรม หัวหน้างาน
หลักสูตร อบรม พนักงาน 
หลักสูตร การสื่อสาร การพูด 
อบรม ภาวะผู้นำ การสอนงาน
Visitors: 43,502